Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie september 2006

Tijdschrift is verstuurd sinds 4 september 2006. Veel leesplezier.

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf mbt Lidgelden - K. Bracke - blz. 3

6de contactdag Themaphila / NVTF - blz. 4

Algemene Vergadering - blz. 5

Leden in de kijker - blz. 6

Them@com - K. Bracke - blz. 7

Nieuws uit de kerngroepen - K. Bracke, J. Vandenhaute, B. Samyn - blz. 8-10

Korte berichten - K. Bracke - blz. 11-13

Vraag en antwoord - K. Bracke - blz. 14-15

BElgië NEderland Nota BENE - K. Bracke - blz. 16

Interview voorzitter Washington 2006 - M. Bottu - blz. 17

Washington 2006 - J. Ghys - blz. 18-23

Van de Vlaamse Polyfonisten tot Eugene Ysaye - M. Bottu - blz. 24-26

E-mail-adressen & websites - K. Bracke - blz. 27-30

De Pottok en andere (half-)wilde paarden - J.I. Bouckaert - blz. 31-39

Belgische pantsers aan het Oostfront tijdens W.O. I - B. Samyn - blz. 40-43

Mulready - K. Bracke - blz. 44-45

"Musterkarten" (2) - K. Bracke - blz. 46-47

Dit is ook Belgisch… en gratis ( 2) - K. Bracke - blz. 48-49

Filatelistische literatuur - K. Bracke, M. Bottu - blz. 50-51

Agenda - K. Bracke - blz. 52-53


Voorpagina:  

postzegel met bladrand "BELGICA 1990"